La història viscuda

La història viscuda

La història viscuda

Joan B. Culla

Editorial Pòrtic

Les últimes dècades vistes per un historiador que des de ben jove ha estat a prop dels gegants polítics del país. Per entendre la rerebotiga del país.